• ÖTV Muafiyetli Araç Şartları ÖTV Muafiyetli Araç Şartları Bu haber 13 Şubat 2012, Pazartesi 09:34:28 tarihinde eklendi
  ÖTV Muafiyetli Araç İthal Edebilmek İçin Gereken Şartlar Sizin İçin Araştırıldı.


  Özel Tertibatlı Araç İthalini ÖTV Vergisinden Muaf Olmak Üzere İthal Edebilecek Kişilerde Aranan Şartlar İle Başlıca Koşullar;

  Öncelikle ötv muafiyeti Gazilere ya da Gazilikle ilgili bir hak olmayıp engellilikle ilgili bir bağlantı söz konusudur. Özel tertibatlı araçları ötv muafiyeti ile ithal edebilecek ikişilerin el ve ayaklarında ortopedik özür bulunması gerekmektedir. Bu itibar ile ötv muafiyetli araç ithal edecek malul ve sakatların;

  a- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında çalışıyor ise ikametini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi halinde (bu şart sadece bizzat malül ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araç, binek otomobil ve motosiklet için geçerlidir. Motorlu ve motorsuz koltuklar ile bisikletler zati eşya kapsamında kesin dönüş şartı aranmaksızın sakat kişi tarafından muafen ithal edebilir.),

   

  b- Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik ise; Türkiye Gümrük Bölgesi dışındaki gerçek ve tüzel kişiler (dernek, vakıf vb.) tarafından kendisine bağış yoluyla gönderilen veya bedel karşılığı alınan,

   

  özel tertibatlı sakat aracını ithalat vergilerinden muaf olarak ithal edebilir.

   

  NASIL BİR ARAÇ İTHAL EDİLEBİLİR?

   

  Özel tertibatlı sakat araçlarında aşağıdaki şartlar aranır.

   

  a- Binek otomobil ise; binek otonun münhasıran malül ve sakat tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunmalı ve silindir hacmi 1600 (dahil) cc’ ye kadar (arazi taşıtları hariç) olmalıdır.

   

  b- Bizzat sakat ve malül kişi tarafından kullanılamayan araç ise; bu aracın el ve ayak fonksiyonunu tamamen yitirmiş sakat kişinin araca binip inmesiyle, taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmalı ve sakat kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılmalı ve aracın silindir hacmi 2500 (dahil) cc’ye kadar (arazi taşıtları ve binek otomobiller hariç) olmalıdır.

   

  c- Motosiklet ise; malül ve sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş olmalıdır.

   

  Sadece otomatik vitesli olan ve özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan araç ile sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan aracın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında ithali mümkün değildir. Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz.

   

  Özel olarak malül ve sakatların kullanımına mahsus olan yukarıda belirtilen eşya ile birlikte getirilen parça, yedek parça ve aksesuarlar veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen eşyayla ilgili olduklarının tevsiki gerekir.

   

  HANGİ BELGELER GEREKMEKTEDİR?

   

  1- 18.3.1998 tarihli 23290 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” e uygun Sağlık Kurulu Raporunun aslı, (bu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve haline göre kullanabileceği taşıt özelliğinin belirtilmesi gerekir. Şayet ilgili, yurt dışında iken resmi bir hastaneden aldığı ve dış temsilciliklerimize onaylattığı bir rapor ibraz ederse bu raporun 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesine uygunluğunun da ayrıca belgelenmesi gerekir.)

   

  2- Trafik dairesince düzenlenen ve ilgili şahsın sakatlık durumu itibariyle, taşıt kullanabileceğini gösterin H sınıfı sürücü belgesi,

   

  3- Yurt dışında ikamet eden malül ve sakatlar için; Yurda kesin döndüğünü gösteren Konsoloslukça onaylı belge ile yurda kesin dönüşünden önce satın alınan taşıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi.

   

  4- Türkiye’de ikamet eden malül ve sakata bağış yapılması halinde; taşıtın bağışlayana ait olduğunu gösterir mülkiyet belgesi ile noter veya Konsoloslukça düzenlenmiş bağış belgesi,

   

  5- Taşıtın bir bedel karşılığı;

   

  Tüzel kişiden alınması halinde, ithal edilmek istenilen taşıtın cins, marka ve özellikleri ile fiyatını gösteren proforma fatura ve ithal sırasında fatura aslı,

   

  Gerçek kişiden alınması halinde, taraflar arasında düzenlenen satış sözleşmesi.”

   

  6- Nüfus cüzdan örneği,

   

  7- İthal olunacak motosiklet veya binek otomobilinin malül ve sakat kişinin kendisi tarafından kullanılacağına başkasının kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğine,

   

  İthal olunacak bizzat sakat ve malül kişi tarafından kullanılamayan aracın el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiş kişinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kişi tarafından iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacağına, başkasının kullanımına veya istifadesine izin vermeyeceğine,

   

  Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğünün izni olmadan mezkur taşıtların başkasına devredilmeyeceğine ve satılmayacağına, kiralanmayacağına, ödünç verilmeyeceğine,İthal olunan taşıt üzerindeki özel tertibata da hiç bir değişiklik yapılmayacağına ikametgah değişikliği olması halinde bir değişikliği Ankara Naklihane ve Bedelsiz ithalat Gümrük Müdürlüğüne bildireceğine,

   

  dair taahhütname.

   

  8- İkametgah belgesi.

   

  NEREYE NASIL MÜRACAAT EDİLİR?

   

         Özel tertibatlı otomobil ile bizzat sakat ve malül kişi tarafından kullanılamayan araç için araç Türkiye’ye getirilmeden önce malül ve sakat kişiler veya bunlar hesabına bu kişinin vekil tayin ettiği ve Türkiye Gümrük bölgesinde yerleşik kişiler tarafından Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğüne (Tel: 0312 3977547) 1 ve 2 de belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte müracaat edilir.

   

        KARARA BAĞLAMA SÜRECİ:

   

        Özel tertibatlı otomobil ithalatı talebi ve otomobilde bulunması gereken özel tertibat, Ankara Naklihane ve Bedelsiz ithalat Gümrük Müdürlüğünde oluşturulan heyet tarafından karara bağlanır. Heyetin toplandığı her ayın ilk Salı günü ilgili sakat ve malül kişiler de anılan gümrükte hazır bulunur.

   

        Binek otomobili veya bizzat malül ve sakat kişi tarafından kullanılamayan aracın ithaline ilişkin kararların (müsbet) Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir.

   

  Komisyon kararının olumlu olması halinde, otomobil ile bizzat malül ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araç için Ankara Naklihane ve Bedelsiz ithalat Gümrük Müdürlüğü’nce “İthal İzin Belgesi” düzenlenir. İzin belgesinin geçerlilik süresi 6 (altı) aydır. Bu süre içerisinde, istenilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz ithalat Gümrük Müdürlüğü’ne başvurulur. İki muayene memurundan oluşturulan heyet tarafından aracın söz konusu heyet kararına uygunluğunun tespit işlemleri yapılarak uygun bulunması halinde izin verilir.

   

       DEVİR VE SATIŞ KOŞULLARI NELERDİR?

   

  a- Malül veya sakat kişiler; mülkiyetlerinde bu yolla muafen ithal edilmiş özel tertibatlı otomobil, bizzat malül ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araç ve motosiklet kayıtlı olduğu sürece ve bunların fiili ithal tarihinden itibaren 5 (beş) yıl geçmedikçe, bu taşıtları satamaz ve yeniden aynı şekilde muaf olarak otomobil, bizzat malül ve sakat kişi tarafından kullanılamayan araç ve motosiklet ithal edemezler.

   

  b- Malül ve sakatlar tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobil, bizzat malül ve sakat kişi tarafından ullanılamayan araç ve motosikletlerin fiili ithal tarihinden itibaren 10 (on) yıl geçmemişse malül ve sakatlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı, hibesi ve devri mümkün değildir,

   

  Bu haberi Gaziforum.com'da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>

 • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
2 0
28,350 kez okundu
2
0

YORUMLAR

8 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim ismail Editöre şikayet et 27 Şubat 2015 Cuma 12:44 Tüm Gazilere sakatlık derecesi bakılmaksızın ötv siz araç alabilecek ti ne durumda 13 Yanıtla
 • resim gazi Editöre şikayet et 12 Nisan 2011 Salı 00:00 diyelim ben arac almak istedim ama kullanıcak yeterliğe sahip değilim vekil olarak oğlum veya eşim kullananımıyor mu? 12 Yanıtla
 • resim Arif Editöre şikayet et 23 Eylül 2011 Cuma 21:48
  Sadece otomatik vitesli olan ve özel surette yapılmış hareket ettirici tertibatı bulunmayan bizzat sakat kişi tarafından kullanılamayan araç ile sakat kişinin araca binip inmesiyle taşınmasını kolaylaştırıcı tertibatı bulunmayan aracın 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 167’nci maddesi kapsamında ithali mümkün değildir. Ancak, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren sol bacak engeli olan gazilerde özel tertibat aranmaz.ibaresi yazılmış... peki sol koldan yaralanıp, engeli olan bizler neden yararlanamıyoruz...... geçen sene sıfır bir araç almaya kalktım,, başıma gelmeyen kalmadı... birde gazilere ayrıcalık yapılıyormuşş..bizlerin böyle bacaktı, koldu, gözdü.. diye ayrımı yapılmasını istemiyorum. ben böyle ayrıcalık istemiyorummmmm... yanlışsa, doğruyu gösterin... saygılar...

  2011-09-23 21:48:06
  11 Yanıtla
 • resim Abdullah Editöre şikayet et 27 Eylül 2011 Salı 10:53
  Solkoldandan yara alıp sakat kalan biz gazilere neden ayrım yapılmış anlamış değilim.Umarım bu yanlış uygulamadan biran önce düzenleme yapılarak düzeltilmesini ve bizleri madur etmeden bizlere yaraşır şekilde yasayı yapmalarını rica ederim saygılarımla. Terör Gazi'si...

  2011-09-27 10:53:17
  9 Yanıtla
 • resim hüseyin aydın Editöre şikayet et 21 Mart 2012 Çarşamba 03:36
  ben yurtdışından araba getırdım pişmanım kendınız gıdıp aracı gorebılıyorsanız alın yoksa aracı kullanırken cok ıy arastırın aracıların gozunu parahırsı burumuş engellıymiş gazıymiş umurlarında deyıl çok dıkkatlı olun

  2012-03-21 03:36:53
  8 Yanıtla
 • resim semati Editöre şikayet et 07 Ocak 2012 Cumartesi 02:08
  ila bişeylerden yararlanmak içinkol baçak gözmü olmaması lazım ayıp be ayıp altı üstü hakkımız olanı istiyoz saten deyer verilmiyoz bari devlet versin bu deyeri

   2012-01-07 02:08:50 
  7 Yanıtla
 • resim ÜMİT İNANGİL Editöre şikayet et 05 Eylül 2011 Pazartesi 15:56
  Birinci derece akrabalarınız (oğlunuz , Eşiniz ,Anne,Baba,Kardeş) kullanabilir  2011-09-05 15:56:55
  6 Yanıtla
 • resim tolgahan aktaş Editöre şikayet et 11 Aralık 2016 Pazar 21:10 sivil şehit yakınıyım ötv indirimi den yaralana biliyomuyum 0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -