• Serbest Kartı Yönetmeliği (Gazi Kartı) Serbest Kartı Yönetmeliği             (Gazi Kartı) Bu haber 10 Haziran 2011, Cuma 14:28:15 tarihinde eklendi
  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  MADDE 1 — 17/5/1995 tarihli ve 22286 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları Yönetmeliğinin adı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığınca Aylık Bağlananlara Verilecek Tanıtım Kartları ve Ücretsiz Seyahat Kartları Yönetmeliği" olarak değiştirilmiştir.

  MADDE 2 — Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 4 — Tanıtım kartı dört çeşit olup, bunların kapsamı ve farklılıkları aşağıda belirtilmiştir: a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca aylık bağlananlar için düzenlenecek emekli tanıtım kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, unvanı, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde mavi renkli şerit, arka yüzünde ise; aylık türü, aylık derecesi, hizmet süresi, kurumu, aylık başlangıç tarihi ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 1) b)(a) bendinde belirtilenlerin dul ve yetimleri için düzenlenecek dul-yetim tanıtım kartının ön yüzünde; aylık alanın fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı, aylık başlangıç tarihi, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde kırmızı renkli şerit, arka yüzünde ise; kendisinden aylık bağlananın adı, soyadı, unvanı, aylık türü, aylık derecesi, sicil numarası ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 2) c) 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlananlar için düzenlenecek 2022 sayılı Kanun tanıtım kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve sağ alt köşesinde yeşil renkli şerit, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü, aylık başlangıç tarihi, kart seri numarası ve "Bu kart sahibinin tedavi giderleri 3816 sayılı Kanun hükümlerine göre yeşil kart verilerek karşılanır. 2022 SK. 7. MD." ibaresi bulunur. (Örnek: 3) d) 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına girenlerle, 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre kendilerine aylık bağlanan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli (er ve erbaşlar dahil) ile Emniyet Genel Müdürlüğü personeli için düzenlenecek gazi kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası, geçerlilik süresi, sağ üst köşesinde Türk Bayrağı ve sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 4)"

  MADDE 3 — Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 5 — Ücretsiz seyahat hakkından faydalanacak olanlar: a) Kendileri; 1) Milli Mücadeleye iştiraklerinden dolayı kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş olanlar, 2) 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı tarihten başlayarak 1953 yılı Pan-Munjon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olanlar, 3) 1974 yılında Temmuz 1 inci ve Ağustos 2 nci Barış harekatına Kıbrıs'ta fiilen görev alarak katılmış olanlar, 4) Harp malûlleri, 5) Terörle mücadelede yaralanan veya sakatlananlar, 6) 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre asayiş ve güvenliğin sağlanmasında görevli iken yaralanan veya sakatlananlar, 7) Vazife malûlleri, b) Eşleri; 1) Bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılanların eşleri, 2) Şehitlerin eşleri, 3) Bu Yönetmeliğin değişik 5 inci maddesinin (a) bendinde sayılanlardan aylık almakta iken vefat edenlerin aylık bağlanan dul eşleri, c) Yetimleri; 1) Şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları, 2) Şehitlerin anne ve babaları, Yukarıda sayılanlar Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder. Bu hususlar ücretsiz seyahat kartlarının arka yüzünde belirtilir."

  MADDE 4 — Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 6 — Dört çeşit ücretsiz seyahat kartı düzenlenir. Kartların ön yüzünün sağ üst köşesinde Türk Bayrağı, arka yüzünde ise; "Bu kart sahibi Devlet Demiryollarının yurt içi hatlarında, denizyolları şehir hatlarında, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere ya da belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs veya şirketlere ait şehir içi toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak seyahat eder." ibaresi bulunur. a) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûller için düzenlenecek ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 5) b) Bu Yönetmeliğin değişik 4 üncü maddesinin (d) bendine göre düzenlenen gazi kartı, ücretsiz seyahat kartı yerine geçer. c) Bu Yönetmeliğe göre; 1) 1005 sayılı İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine göre aylık alanların eşleri ve aylık bağlanan dul eşleri ile 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren malûllerin eşleri için düzenlenecek gazi eşi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, sicil numarası, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; ilgili kanun numarası, gazinin adı, soyadı ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 6) 2) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 45 inci maddesi uyarınca vazife malûllüğü kapsamına giren malûllerin eşleri ve görevli bulundukları esnada ölenler ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşleri (er ve erbaşlar dahil) için düzenlenecek vazife malûlü eşi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 7) d) 5434 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehitlerin (er ve erbaşlar dahil) dul eşleri, anne ve babaları ve şehit olan anne ve babalarından yetim aylığı aldıkları müddetçe, sosyal güvenlik kuruluşlarından yetim aylığı dışında aylık veya gelir almayan ve bu kuruluşlara tâbi olarak çalışmayan çocukları ile bunlardan aylık almakta iken ölenlerin aylık bağlanan dul eşi için düzenlenecek şehit ailesi ücretsiz seyahat kartının ön yüzünde; ilgilinin fotoğrafı, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yakınlığı, T.C. kimlik numarası ve geçerlilik süresi ile sağ alt köşesinde kırmızı renkli serbest ibaresi, arka yüzünde ise; sicil numarası, ilgili kanun numarası, aylık türü ve kart seri numarası bulunur. (Örnek: 8)"

  MADDE 5 — Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Madde 7 — Hak sahipleri için, bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek tanıtım kartları Genel Müdürlükçe belirlenen bedel üzerinden ilgililere verilerek ilgililerin aylıklarından tahsil edilir. Ücretsiz seyahat kartları hak sahiplerine bedelsiz olarak verilir. Tanıtım kartında ve ücretsiz seyahat kartında yer alan bilgilerin değişmesi, kartın kaybedilmesi veya çalınması veya herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda Sandıkça yeniden düzenlenir. Ücretsiz seyahat kartından yararlanma hakkı sona erenlerin bu kartları kendileri, ölenlerin ise yakınları tarafından, hakkın sona erdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde Sandığa iade edilir. Değiştirme işlemleriyle ilgili usul ve esaslar Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce tespit edilir."

  Yürürlük

  MADDE 6 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 7 — Bu Yönetmelik hükümlerini T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürü yürütür.

   

  Bu haberi Gaziforum.com'da tartışmak için lütfen tıklayınız>>>

 • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
16,308 kez okundu
0
0

YORUMLAR

5 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim abdul kkadir Editöre şikayet et 21 Haziran 2011 Salı 00:00 malesef emekli sandığının bizlere verdiği gazi kartlarıyla gaziantepte halk otobüsleriyle seyahat edemiyoruz belediyenin verdiği pasolar zorun gazi pasosula seyahat edilmek istendiğinde araçtan hakarete varan sözlerde zaman zaman gazilerimize söylenip indiriliyoruz ve belediye ve valilikte otobüslerin yaptıklarını onaylıyorlar 4 Yanıtla
 • resim zeki dilmen Editöre şikayet et 09 Temmuz 2011 Cumartesi 14:53 Evet gazi haklarını savunuyoruz gazilerin gerekli haklarını alıyoruz deniyor ama çoook büyük ayrım yapıldıgını hiç kimse anlatmıyor bu nasıl yasadırki ayrımlar oluyor bu ayrım nedir diyenlere bilgi olsun sorarım aynı ilden .ilçeden.kasabadan .köyden .2.kişi askere gider birisi istanbula çatışmaya girer sakatlanır ohal bölgesi gaziei olur 3713 den yararlanır. ve istanbuldaki askerse şöfürdür veya göreve giderken araba kaza yapar 5434 den faydalanır aldıgı yardımlarsa kısıtlıdı işte ayrım burda ortaya çıkıyor gazi kartı vardı elimizde alındı bu kart GAZİLİK ibaresini kaldırdılar konut kıredisini vermiyorlar vazife malüllerine saymakla bitmez bu ayrımlar görev malülü herzaman olur ama terör malülü geçmişte oldugugibi ermeni asalasıgibi oda biter onedenle görev malüllerine sahip çıkılsın istiyorum terörle GAZİLERİNE sahip çıkıldıgıgibi slm
  4 Yanıtla
 • resim şener Editöre şikayet et 13 Haziran 2011 Pazartesi 00:00 biz 5434/45tsk vazife malüllerine gazi kimliği verilmeyişini neden eleştirilerle gündeme almaıyorsunuz bizler bu vatan için görev yapmıyormuyduk neden dernek ve sizler bu konuda biz kader arkadaşlarınızın bu hakka sahip olması konusundaetkileyici bir girişimde olmamaktasınız saygılar 2 Yanıtla
 • resim gazi kızı Editöre şikayet et 14 Temmuz 2011 Perşembe 11:11 abdül kadir beye katılıyor benim annem babamda buradaki minibüslere bindiklerinde şöforler mırmır söyleniyorlar.birgün atacaklar korkuyorum.bazılarıda sapasağlam beleşçi bunlr diyor. 2 Yanıtla
 • resim rifat Editöre şikayet et 08 Eylül 2011 Perşembe 12:49
  sn. ilgililere bende malülülüm bana eşime veriliyor bizden olma çoçuklarımıza verilmiyor bu yönetmenlik çelişiyor değiştirilmeli ve 3717 yasayla birleştirilmeli ayrımcılık ortadan kaldırılmalı saygılar  2011-09-08 12:49:15
  2 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -