• Geçici Köy Korucusu Özlük Hakları Geçici Köy Korucusu Özlük Hakları Bu haber 26 Eylül 2011, Pazartesi 15:25:40 tarihinde eklendi
  Geçici köy korucularının aylıkları, gazilik durumu ve diğer özlük hakları.

  02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yayım tarihinde yürürlüğe giren 27.05.2007 tarih ve 5673 sayılı kanun kapsamında bulunan Geçici Köy Korucuları ile bunlardan ölenlerin eşlerine aylık bağlama ve tazminat ödenmesi işlemleri; Kaymakamlık/Valilik aracılığıyla vatandaşlardan alınan başvurunun (ve başvuruya istinaden düzenlenecek belgelerin) Sosyal Güvenlik Kurumu Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne ulaşmasını müteakip yapılan incelemenin ardından, ilgili servisler tarafından evrak geliş sırasına göre yapılmaktadır.

  Eksik belge olması veya belgede eksikler bulunması halinde aylık bağlama işlemlerinin süresi uzamaktadır. Aşağıda belirtilen şartları sağlamanız ve bilgi ve belgelerin eksiksiz olması durumunda aylık bağlama işleminiz daha kısa sürede gerçekleştirilebilecektir.

  Yararlanabilecek Kişiler Kimlerdir?

  - Geçici Köy Korucusu iken görevinden ayrılanın kendisi (aylık)
  - Geçici Köy Korucusu görevde iken vefat edenin dul eşi (aylık)
  - Geçici Köy Korucusu aylık almakta iken vefat edenin dul eşi (aylık)
  - Geçici Köy Korucusu iken görevinden ayrılanın kendisi (tazminat)
  - Geçici Köy Korucusu iken vefat edenin kanuni mirasçıları (tazminat)

  Ne Tür Aylıklar Bağlanır?

  442 Sayılı Kanuna göre Geçici Köy Korucuları için Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 3 çeşit aylık bağlanmakta ve 2 çeşit tazminat ödenmektedir:
  - Geçici Köy Korucusu iken görevinden ayrılan kişinin kendisi için bağlanan aylık
  - Görevde iken vefat eden Geçici Köy Korucusunun eşi için bağlanan aylık
  - Geçici Köy Korucusu aylığı almakta iken vefat edenin eşi için bağlanan aylık
  - Geçici Köy Korucusu iken görevinden ayrılanın kendisi için ödenen tazminat
  - Görevde iken vefat eden Geçici Köy Korucusunun kanuni mirasçıları için ödenen tazminat

  Ölüm Yardımı:


  Görev süresi içinde vefat eden geçici köy korucularının eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa anne ve babasına, bunlarda yoksa kardeşlerine, 15000 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan aylık kat sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda herhangi bir vergi ve kesintiye tabii tutulmaksızın ölüm yardımı ödenir.

  Aylık Bağlanması/ Tazminat Ödenmesi İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

  1) Geçici Köy Korucusu İken Görevinden Ayrılanın Kendisi İçin Aylık Bağlanmasında İstenen Belgeler

  - Geçici Köy Korucusu görevine atanmasına ilişkin Valilikçe onaylanmış atama onayının tarih ve sayısını,
  - Valilik tarafından onaylanmış görevden alma onayının tarih ve sayısını,
  - En son hangi aya ait maaş ödendiğini,
  - Görevinden kesin ayrılış tarihini,
  - Tarihler itibariyle (gün, ay, yıl olarak) tüm hizmetlerinin başlayış ve ayrılış tarihleri ile hizmetleri arasında fasıla olup olmadığını;
  - Ekte gönderilen forma açık ve okunaklı bir şekilde işlenerek Valilik imza ve mührü ile tasdikinden sonra iadesi,
  - İlgiliye 2330 sayılı Kanun’a göre %25 artırımlı nakdi tazminat aylığı ödenip ödenmediğini gösterir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce onaylı belge,
  - Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediğine dair Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak yazının aslı,
  - İlgilinin imzalı talep dilekçesinin aslı.

  2) Görevde İken Vefat Eden Geçici Köy Korucusunun Eşi İçin Aylık Bağlanmasında İstenen Belgeler

  - Geçici Köy Korucusu görevine atanmasına ilişkin Valilikçe onaylanmış atama onayının tarih ve sayısı,
  - Valilik tarafından onaylanmış görevden alma onayının tarih ve sayısını,
  - En son hangi aya ait maaş ödendiğini,
  - Tarihler itibariyle (gün, ay, yıl olarak) tüm hizmetlerinin başlayış ve ayrılış tarihleri ile hizmetleri arasında fasıla olup olmadığını;
  - Ekte gönderilen forma açık ve okunaklı bir şekilde işlenerek Valilik imza ve mührü ile tasdikinden sonra iadesi,
  - İlgiliye ve eşine 2330 Sayılı Kanun’a göre %25 artırımlı nakdi tazminat aylığı ödenip ödenmediğini gösterir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce onaylı belge,
  - İlgilinin ve eşinin terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediğine dair Cumhuriyet Başsavcılığın-dan alınacak yazının aslı,
  - İlgili mahkemeden alınacak veraset ilamı,
  - Kimlik araştırma belgesinin aslı (Aylık talep eden kişi tarafından ölen eşinin nüfus kaydına göre noksansız olarak çizgi çekilmeden yazı ile cevap verilmek suretiyle doldurulacak, Aylık talep eden kişinin başka bir yerden aylık alıp almadığı ve çalışıp çalışmadığı belirtilecek, kendi imzası ya da mührü ile tasdik ettirilecek)
  - İlgilinin eşinin imzalı talep dilekçesinin aslı.

  3) Geçici Köy Korucusu Aylığı Almakta İken Vefat Edenin Eşi İçin Aylık Bağlanmasında İstenen Belgeler

  - Eşine 2330 sayılı Kanun’a göre %25 artırımlı nakdi tazminat aylığı ödenip ödenmediğini gösterir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce onaylı belge,
  - Terör suçlarından dolayı hüküm giyip giymediğine dair Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınacak yazının aslı,
  - Kimlik araştırma belgesinin aslı (Aylık talep eden kişi tarafından ölen eşinin nüfus kaydına göre noksansız olarak çizgi çekilmeden yazı ile cevap verilmek suretiyle doldurulacak, Aylık talep eden kişinin başka bir yerden aylık alıp almadığı ve çalışıp çalışmadığı belirtilecek, kendi imzası ya da mührü ile tasdik ettirilecek),
  - Eşinin aylık bağlanması talebini belirtir imzalı dilekçenin aslı.

  4) Geçici Köy Korucusu İken Görevinden Ayrılanın Kendisi İçin Tazminat Ödenmesinde İstenen Belgeler

  - Geçici Köy Korucusu görevine atanmasına ilişkin Valilikçe onaylanmış atama onayının tarih ve sayısı,
  - Valilik tarafından onaylanmış görevden alma onayının tarih ve sayısını,
  - Disiplin hükümlerine göre görevine son verilip verilmediğini,
  - En son hangi aya ait maaş ödendiğini,
  - Görevinden kesin ayrılış tarihini,
  - Tarihler itibariyle (gün, ay, yıl olarak) tüm hizmetlerinin başlayış ve ayrılış tarihleri ile hizmetleri arasında fasıla olup olmadığını;
  - Ekte gönderilen forma açık ve okunaklı bir şekilde işlenerek Valilik imza ve mührü ile tasdikinden sonra iadesi,
  - İlgiliye 2330 Sayılı Kanun’a göre %25 artırımlı nakdi tazminat aylığı ödenip ödenmediğini gösterir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce onaylı belge,
  - İlgilinin imzalı talep dilekçesinin aslı.

  5) Geçici Köy Korucusu İken Vefat Edenin Kanuni Mirasçılarına Tazminat Ödenmesinde İstenen Belgeler

  - Geçici Köy Korucusu görevine atanmasına ilişkin Valilikçe onaylanmış atama onayının tarih ve sayısını,
  - Valilik tarafından onaylanmış görevden alma onayının tarih ve sayısını,
  - En son hangi aya ait maaş ödendiğinin,
  - Tarihler itibariyle (gün, ay, yıl olarak) tüm hizmetlerinin başlayış ve ayrılış tarihleri ile hizmetleri arasında fasıla olup olmadığını;
  - Ekte gönderilen forma açık ve okunaklı bir şekilde işlenerek Valilik imza ve mührü ile tasdikinden sonra iadesi,
  - İlgiliye veya kanuni mirasçılarına 2330 sayılı Kanun’a göre %25 artırımlı nakdi tazminat aylığı ödenip ödenmediğini belirtir Sosyal Güvenlik İl müdürlüklerince onaylı belge,
  - İlgili Mahkemeden alınacak ilgilinin mirasçılarını gösterir veraset ilamı,
  - İlgilinin eşinin imzalı talep dilekçesi.

  Aylık Bağlama Süreci Nasıldır?

  Kişinin ikamet ettiği il/ilçedeki İl/İlçe Jandarma Komutanlığı, kişiyi Valilik/Kaymakamlığa yönlendirir.
  - Kişi aylık/tazminat bağlanması için gerekli olan belgeleri (yukarıda sayılan) eksiksiz tamamlayarak Valilik/Kaymakamlığa teslim eder.
  - Valilik/Kaymakamlıklar, başvuru sahibinin başvuru evrakını kontrol eder ve başvuru evrakını eksiksiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne gönderir ve evrak işleme alınır.
  - Kurumumuz arşiv Biriminde kayda alınan evraka sicil numarası verilip dosya açıldıktan sonra Genel Müdürlüğümüz’e gönderilir. Belgelerin eksiksiz olması durumunda aylık bağlama ya da tazminat ödenmesi işlemleri başlatılır.
  - Belgeleri eksiksiz olanların aylığı bağlanır. Aylık bağlama kontrolü yapıldıktan sonra,
  - Ödemeler hazırlanarak ilgili bankaya gönderilir.

  Ödemeleri Nasıl ve Ne Zaman Alabilirsiniz?

  - Aylık bağlama işlemleri, tüm belgelerin Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’ne eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik belge veya belgede eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.
  - Ödemeler her ay peşin olarak yapılır. Ödeme, başvuru sahibinin ikametine en yakın Kurumca belirlenen Banka şubesince yapılır. Eğer kişi ödemesini başka bir bankadan almak isterse Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Ödemeler Daire Başkanlığı’na nakil dilekçesi göndererek, daha sonraki ödemelerini istediği banka şubesinden alabilir.
  - İlgililere, T.C Kimlik numaraları ile kimlik tespiti yapılarak ödemelerini alabilirler.

  Aylık Ödemeleri Hangi Durumlarda Kesilir?

  Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından terör suçlarından dolayı hüküm giyen geçici köy korucularına veya dul eşlerine, aylık bağlanmaz. Hüküm giymeden önce aylık bağlanmış ise bağlanan aylık kesilir.
  Geçici köy korucularından sakatlananların kendilerine, ölenlerin ise dul ve yetimlerine 03/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle malullük ya da dul ve yetim aylığı bağlanmış olması durumunda, aylık bağlanmaz, önceden bağlanmış olanların aylıkları kesilir.

  Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

  - Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe aykırı olduğu tespit edildiği takdirde (kişinin kendi hatasından kaynaklı) ödenmiş olan aylıklar ve aylık farkları 10 yıl geriye gidilerek yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilir.
  - Gerçeğe uygun olmayan belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Bu belgeleri düzenleyenlerin kamu görevlisi olması durumunda haklarında ayrıca idari soruşturma açılır.

  Aylık Başvurusunda Bulunurken;

  - Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığından,
  - Başvurunuzun türünün (tazminat, aylık bağlama, dul aylığı bağlama) doğru olduğundan,
  - Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğundan,
  - Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığından,
  - Başvurunuzun ilgili Valilik/Kaymakamlığa teslim edildiğinden,
  Emin olunuz!

  Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkı:

  442 sayılı Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan geçici köy korucularıyla bunların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve çocuklarının muayene tetkik ve tedavileri yeşil kart verilerek sağlanmaktadır.
  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 60 ıncı maddesinin ( c ) bendinin (9) alt bendi gereğince, geçici köy korucuları, genel sağlık sigortalısı sayılanlar kapsamına alınmıştır. Ancak 5510 Sayılı Kanuna göre hazırlanan ve 28.09.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ” gereğince, geçici köy korucularının genel sağlık sigortası en geç 3 yıl içinde sosyal güvenlik kurumunca uygulamaya alınması gerekmektedir.

  Tazminat Ödenmesi:

  55 yaşını doldurup 15 yıldan az hizmeti olan veya 55 yaşını doldurmamış olan geçici köy korucularından; sağlık ve idari nedenlerle görevine son verilenler veya kendi istekleriyle görevlerinden ayrılanlar ile ölenlere( 55 yaşını doldurmamış olmakla birlikte 15 yıl veya daha fazla hizmeti bulunanlardan görevleri ile ilişikleri devam etmekte iken vefat edenler hariç ) , 20000 gösterge rakamının memur katsayısı ve hizmet yılıyla çarpımı sonucunda bulunacak miktarda tazminat ödenir.

  Nakdi Tazminat:

  Köy Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre; geçici köy korucularının görevde bulundukları süre içinde yaralanmaları, sakatlanmaları veya ölümleri halinde “2330 Sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun” hükümlerine göre nakdi tazminat ödenir.

  Şehit veya Çalışamayacak Derecede Malül Olanların Yakınlarına İş İmkanı:

  Şehit veya çalışamayacak derecede malul olan geçici köy korucuları ile gönüllü köy korcularının eş, çocuk ya da kardeşlerinden birisine işe yerleştirilmesi imkanı sağlanmıştır. Şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan geçici ve gönüllü köy korucularının bir yakınına kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iş imkanı tanıyan % 0,5 oranı , % 1 e çıkartılmıştır.
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
43,184 kez okundu
0
0

YORUMLAR

6 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim Korucu oğlu Editöre şikayet et 14 Nisan 2012 Cumartesi 15:35 Köy korucusu deyince akıllara neler geliyor bilmiyorum. Babam bu işe ilk başlayanlardan yani anlayacağınız ben biliyorum gören duyan değil! Haftalarca operasyonlara gider Mehmetciğin önünde canlı mayın dedektörlüğü yapar ve hayatının tamamını artık bir asker olarak devam ettirir. Ne karşılığında tabi bu vatan sevgisi değil karşılıklı ya herşey! Şimdinin iyileştirilmiş rakamıyla 660TL MAAŞ alırlar. SSK YOKTUR. EMEKLİLİK YOKTUR. Babam 23 sene kesintisiz hizmetine rağmen geçirdiği hastalık sonucu vefat etti ve anneme tazminatsız yanlızca 330TL (şimdiki rakam) veriliyor. Maası olmayan herhangi bir dul kadına bile bu rakam karşılıksız ödenirken onlarca yılın ödülü olarak bir hiç veriliyor anlayacağınız.
  Yani iyileştiriliyor veriliyor ediliyor deyince sanmayınki bişey değişiyor 23 sene karşılığında yetiş kart ve 330TL ile 5 kişilik aile geçinme mücadelesi veriyor ihtiyacı olan varsa bölüşedebiliriz.
  Şunada değineyim korucuların hepsini aynı kefeye koyup terörist yandaşlığıyla itham edenler var ve böylesine ön yargılı insanları dikkate alan cahiller var yazık.
  25 Yanıtla
 • resim madalyalı vazife malülü Editöre şikayet et 04 Ekim 2011 Salı 17:31
  vay arkadaş yazmıyayım diyorum dayanamıyorum ben ve bir çoğumuz güneydoğuda operasyonlarda yaralanıp sakat kaldık bize ne ev ne iş hakkı var nede bağışlardan faydalanabiliyoruz köy korucularına bile her hakkı veriyolar haklarında gözüm yok ama ben askerdim ben gönüllü gittim vatanım için bu nasıl iş çözemedim

  2011-10-04 17:31:08
  7 Yanıtla
 • resim ihsan Aslan Editöre şikayet et 26 Ocak 2016 Salı 14:01 Şehit yakınıyim geçici köy korucusu hakkı banana verilirmi 7 Yanıtla
 • resim madalyalı vazife malülü Editöre şikayet et 05 Ekim 2011 Çarşamba 08:03
  dünki yorumum yok olmuş doğruları burda yazamazsak nerde yazıcaz acep ???

  2011-10-05 08:03:03
  6 Yanıtla
 • resim yusuf durak Editöre şikayet et 08 Nisan 2015 Çarşamba 22:50 ben 1987 yılı ile 1990 , 7 temmuz ayına kadar G.K.K. olarak görev yaptım. kars valiliğine yapmış olduğum müracatta 1990 yılının 6 aylık kayıtları bulunuyor. 1987 -1988-1989 daki yıllarındaki görev yaptığım kayıtlara ulaşamıyorlar. ben 36 ay vaililikten bodro karşılığı imzalıyarak maaş aldım . bulunmayan yılları hangi yolu izleyerek ispat edebilirim ? . lütfen bu konuda bana yardımcı olunuz... teşekkür ederim . 6 Yanıtla
 • resim ozan çağlar @madalyalı vazife malülü Editöre şikayet et 11 Ekim 2017 Çarşamba 15:05 Hiç birşey bilmiyorsan susmayı bil gönüllü olarak girdiysen olacaklardanda sen sorumlusundur daha sonra ben niye faydalanamıyorum diyemezsin. 1 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
 • resim
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2018 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -