• Yaşar GÜLTEN Nihayet Şehit ve Gazi Hakları Eşitleniyor 20 Ocak 2017 Cuma yasargulten@hotmail.com Yaşar GÜLTEN
  Kıymetli kardeşlerim; Başta Şehit Ailelerimiz Olmak Üzere Gazilerimiz ve Tüm Dostlarımı en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bir Gazi Evladı olarak uzun yıllardır sizlerin sesi olmak, sıkıntılarınızı dile getirmek en büyük görevimiz oldu…

  Şehitlerimizin Değerli Eşleri;

  Herkese nasip olmayacak Şehitlik Mertebesine ulaşan eşlerinize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun… Onlara yol arkadaşı olduğunuz için sizleri bütün kalbimle tebrik ediyorum.

   

  Şehitlerimizin sevgili evlatları,

  Ömrünüz boyunca gurur duyacağınız bir babaya sahipsiniz. Hepinizin alınlarından öpüyorum. Rabbim sizleri ömür boyunca sıkmasın … Ömürlerinize ömür katsın İnşallah…

   

  Değerli Gazilerimiz ve Yakınları;

  Uzun aradan sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın şehit ve Gazi aileleri ile ilgili olarak mevzuat birleştirmesi haberlerine istinaden bu yazımı kaleme almış bulunuyorum.

   

  Daha önceki yazılarımı takip edip okuyanlar zaten görecektir ki bu eksiklikleri ve Şehit Ailelerimiz ile Gazi Ailelerimiz arasında ciddi ayrımlar olduğunu ve mevzuat bağlamında problemler yaşandığını hep dile getirmiştik…

  İstiklal Savaşı Gazileri, Kore Gazileri, Kıbrıs Şehit Aileleri ve Gazileri, Terör Şehit Aileleri ve Gazileri, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazi Aileleri başta olmak üzere Reyhanlı Saldırısından sonra Sivil şehitlik kavramının da oluşmasıyla Şehit Aileleri ve Gazilerimiz arasında ki mevzuat farklılaşması ve ortaya konan uygulamalar çok farklı olarak uygulanmaya konulmuştur. Bu sıkıntıları gerek malül gaziler gerekse muharip gaziler bağlamında çok defa dile getirmiştik … Bugün ki yazımda ise bu ayrımı ve uygulamada ortaya çıkan sorunları başlıklar altında analiz etmeye çalışacağım.

   

  Kavramsal Terim Karmaşasının Giderilmesi

  Yapılacak olan mevzuat birleşmesinde Şehitlik Kavramı, Sivil Şehitlik Kavramı, Malül Gazi, Muharip Gazi v.b. kavramlar net ve belirgin olarak açıklanmalıdır. Özellikle adalet önünde hak arayanlarında talepleri göz önünden bulundurularak bu yöndeki kalp kırıklıkları onarılmalıdır. Yüzlerce Aile evladı için hukuk önünde gazilik mertebesi içerisinde malül gazi, muharip gazi yada Sivil şehitlik elde edebilmek için hakkını aramaktadır. Burada ki hak arayışı tamamen bu kavramların sınırlarının net ve belirgin olarak çizilmemesinden kaynaklanmaktadır.

  Hukukumuzda yasal mevzuatta birçok yerde “Şehit” kavramı kullanılmasına rağmen şehitlik ile ilgili herhangi bir tanımın bulunmaması, en temel hukuk usullerine aykırılık teşkil etmektedir. TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Şehitlik 3 Ekim 2016 tarihinde ki “Şehitlik Yönetmenliği” adlı yönetmenlik incelendiği zaman şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemleri ile şehitliklere kimlerin defnedileceğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarıldığı görülecektir. Söz konusu yönetmenlik içeriğinde ki tanımlar kısmı başta olmak tüm alt kategori aşamaları yeniden yapılmalıdır.

   

  Bildiğimiz gibi Türk hukukunda Gazilik farklı tür ve kategorilerde karşımıza çıkmaktadır.  

  ·         1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun der ki : “Muharip Gazi” (İstiklal, Kore ve Kıbrıs harbi gazileri)

  ·         2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun der ki ; “Malul Gazi” (görevde, operasyonda ve terör sebebiyle gazi olanlar)

  ·         5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu der ki ; “Vazife Malulü” ve “Harp Malulü” olmak üzere malullük kavramını ikiye ayırmıştır.

   

  Nacizane Öneri (ler) :  

  2742, 1005, 3834 Sayılı Kanunlar içerisinde yer alan ve Son olarak 15 Temmuz şehit ve Gazilerimizin hak ve hukuk arayışları terimsel manada çözülecek tanımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

  ·         Muharip Gazi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir.

  ·         Malul Vazife Gazisi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir.

  ·         Malül Harp Gazisi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir.

   

  1 Mart 2015 tarihi itibariyle 1005 Sayılı Kanuna Göre Hak Sahibi Kişi Sayısı toplamda 47.964 olup, Kıbrıs Harbi Gazisi 30.103, Dul Eşleri 4.693 kişi, Kore Gazisi 4.584 kişi Dul Eşleri 8.049 kişi İstiklal Savaşı Gazilerinin Dul Eşleri ise 536 olarak tespit edilmiştir.

  Söz konusu bu bahsedilen kişiler Herhangi bir sosyal güvenliği olan veya olmayan şeklinde iki gruba ayrılmıştır. Bunlar arasında ki aldıkları maaş farkları giderilmeli, sosyal güvencesi olmayan ancak engelli olan Gazilere Engelli Maaşları iade edilmeli, Sosyal Güvencesi olup hem de Gazi olan Vatandaşlarımızdan ise belli oranda kesinti yapılarak ileriki dönemde emekliliğine yansıtılarak aradaki eşitsizlik giderilmelidir.

   

  DİĞER SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

   

  Engelli Gazilerin (SGK) Güvencesi Olmayanların Engelli Maaşlarının İadesi Sorunu

  Hiçbir sosyal güvencesi olmayan tek geçim kaynağı Gazi maaşı olan engellilerin engelli maaşları 2007 yılında yapılan 5510 sayılı kanun ile kesilmiştir.

  Gazimiz bir operasyonda tek ayağını mayına basıp kaybetmişse bu Gazimizin engelli aylığı Gazi aylığı aldığı için kesilmiş sadece gazi maaşına bağlı olarak yaşamına devam etmesi zorunlu kılınmıştır. Tek geçim Kaynağı 1005 sayılı Kanun gereğince yaşayan Kore Gazisi Hasan Amca % 96 ağır engelli yatalak ise 1005 sayılı kanun gereği şeref aylığı ile engelli maaşını almasında ne mahsur olabilir… Yada Kıbrıs Gazisi % 92 Ağır Engelli Süleyman Amca tek geçim kaynağı 1005 sayılı maaş ise bu gazimizin engelli aylığının iadesi gerekmez mi?

   

  ÖTV Muafiyeti Sorunu

  Geçen yıl yasalaşan madde ile şehit ailelerimize araç alımlarında getirilen ÖTV düzenlemesine göre “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeli ile emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir defaya mahsus yararlanabilecek” denilmektedir. Yerine ve müthiş uygulama olup söz konusu bu hakkın kapsamı ayrım yapılmaksızın tüm şehit ve gazi ailelerimiz için genişletilmelidir.

   

  Gelir Vergisi İndiriminin Yaygınlaştırılması Sorunu

  Tüm Şehit ve Gazi ailelerimizin Gelir Vergisi İndirimi yaygınlaştırılmalıdır.

   

  Mesken Vergisi Muafiyetinin Yaygınlaştırılması Sorunu

  Tüm Şehit ve Gazi ailelerimize Mesken Vergisi Muafiyeti  getirilmelidir. Kanunda yer alan 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni (intifa hakkına sahip olunmaması dâhil) olması halinde ki şart ailede yaşayan birey sayısı ile oranlanmalıdır. 4 Kişilik Şehit Ailesi ile 7 kişilik Şehit Ailesinin yaşadığı evin m2 cinsi aynı olmak zorunda değildir.

    

   

  Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisi Ücretinde İndirim Sorunu

  Tüm Şehit ve Gazi ailelerimizin Meskenlerde Tükettikleri Elektrik Enerjisinde uygulanan % 40 oranı % 50 oranına getirilerek maddi güçleri desteklenmelidir.

   

  Meskende Tüketilen Su Ücretinde İndirim Sorunu

  Tüm Şehit ve Gazi ailelerimizin Meskenlerde Tükettikleri Su kullanımında ki %50’den az olmamak üzere indirim oranı % 50 oranında sabitlenmelidir. Belediyeden Belediyeye farklılık gösteren bu oran uygulaması ile eşitsizlik ortaya çıkmaktadır.

   

   

  Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatının Harçtan Muaf Tutulması Sorunu

  Tüm Şehit ve Gazi ailelerimize ayrım yapılmadan silah bulundurma ve taşıma ruhsatından alınan harçlar muaf tutulmalıdır.

   

  Ulaşım Araçlarından Ücretsiz İstifade Sorunu

  En çok keyfiliğin ve rencide edici durumların yaşandığı bu alandaki sorun özellikle çözümlenmelidir. Özellikle şehir içi ulaşımlarda İlden İle ilçeden ilçeye yaşanan farklı uygulamaların önüne geçilmelidir. Bakanlık tarafından şehit ve gazi ailelerine verilen kartlara ek olarak belediyelerin otomatik kart sistemlerine bu kartlar entegre edilerek her seferinde kart göstermeleri mecburiyeti ortadan kaldırılmalıdır.

   

  Sosyal Güvenlik Kurumunca Sağlanan Öğrenim Yardımı Sorunu

  5434 sayılı Kanun Ek 79’ncu maddesi gereğince malul veya şehit olan personelin öğrenim görmekte olan çocuklarına yapılmakta olan bu yardım tüm şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına da yaygınlaştırılmalıdır. Bildiğimiz gibi bu yardımlar yılda bir kez olmak üzere Ekim ayında topluca ödenmektedir. Ödeme takvimi en az 2’ye bölünerek aylık yada 2 aylık dilimler halinde ödenmeli ve öğrenim gören öğrencilere düzenli aylık ödememelere çevrilmelidir.

   

  Parasız Yatılı Eğitim Yardımı Sorunu

  Bildiğimiz gibi 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun (md. 5/1) gereğince; durumları 5434 sayılı Kanun md. 65/d, 2330 sayılı Kanun, 2453 sayılı Kanun kapsamına uyan kişilerin çocuklarına yapılmakta olan yardımın kapsamı hiçbir ayrım yapılmaksızın tüm şehit ve gazi ailelerinin öğrenim gören tüm çocuklarına yaygınlaştırılmalıdır.

   

  Askeri Okullara Öncelikle Alınma Sorunu

  Harp Okullarına, Astsubay Meslek Yüksek Okullarına, Askeri Liselere ve Bando Astsubay Hazırlama Okuluna girecek adaylardan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarına %5’lik bir ilave kontenjan verilmektedir. Yapılacak olan düzenlemede bu oran en az % 10 olarak değiştirilmelidir.

   

  Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından İstifade Etme İmkânı Sorunu

  Bu haktan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarının tümü yararlanmaktadır. Bu konuda yapılan uygulama takdire şayandır. Ancak kanunumuzda “Her öğrenim dönemi içinde iki defa sınıfta kalanlar yukarıda sayılan bu haklardan yararlanma hakkını kaybetmektedir.” İbaresi iki defa sınıfta kalan en fazla dört şeklinde değiştirilerek gerek psikolojik gerekse ailesine bakmak ve onların sağlık durumu ile ilgilenmek zorunda bırakılanlara yönelik kısmi af getirilmiş olacaktır.

   

  Yükseköğretimde Okuyan Malul Gazi ve Şehit Çocuklarından Katkı Payı Alınmaması Sorunu

  Bu haktan şehit, malul gazi ve muharip gazi çocuklarının tümü yararlanması sağlanmalıdır. Maalesef bu haktan Muharip Gazilerin evlatları yararlanamamaktadır. Bu hak kapsamı genişletilirken geriye yönelik 10 yıllık ödenmiş hakları da iade edilerek bu konuda ki eşitsizlik giderilmelidir.

   

  Malul Gazi ve Şehit Çocuklarının Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz İstifade Sorunu

  Bildiğimiz gibi 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 13. maddesi gereğince; özel öğretim kurumları, toplam öğrenci sayılarının %3’ü oranında öğrenciyi ücretsiz olarak okutmaktadır zorundadır denilmektedir. Yine bu kanun kapsamına Muharip Gazi çocukları muhakkak eklenmelidir. Yine bununla birlikte % 3’lük oran en az % 10 olarak değiştirilmelidir. Çünkü küçük ilçelerde Şehit ve Gazi sayısı fazla ancak özel öğretim kurumu ise az ise burada adaletsizlikler yaşanmaktadır. % 10’luk oran bir nebze soruna çözüm olacaktır.

   

  İş Temini Sorunu

  Söz konusu alandaki kanuni düzenlemeye göre “3713 sayılı Kanun kapsamındaki olaylarda terör eylemleri nedeni veya etkisiyle çalışamayacak derecede malul kalan kamu görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri/Emniyet Genel Müdürlüğü/Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesindeki okullarda okuyan öğrenciler veya bu kurumların nam ve hesabına öğrenim görmekte olanlar, erbaş ve erler, geçici köy korucuları ve hatta sivil vatandaşlar” ibaresine herhangi bir ayrıl yapılmadan tüm şehit ve gazilerin

   

  Gaziler Aileleri için

  ·         Kendilerinin (çalışabilir durumda ise),

  ·         Eş veya çocuklarından en az ikisinin (malul çalışamayacak durumda ise),

  ·         Eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden en az ikisinin şeklinde değiştirilmesi,

   

  Şehit olanların Ailesi İçin

  ·         Eş veya çocuklarından birisi ile ana, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere en az dört kişinin;

  ·         Ana, baba ve kardeşi bulunmaması durumunda eş veya çocuklarından en az dört kişinin;

  ·         Eş veya çocuğunun bulunmaması durumunda ana veya babası ile kardeşlerinden birisi olmak üzere en az dört kişinin şeklinde güncellenmesi gerekmektedir.

   

  Devlet Memuru Olarak Görev Yapanların Tayini Sorunu

  Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamı tüm şehit ve gazi ailelerini kapsayacak şekilde şehit olanların devlet memuru olarak görev yapan eş, çocuk, anne/baba ve kardeşleri ile gazilerimizin eş, çocuk, anne/baba ve kardeşlerinin yer değiştirme talepleri öncelikle yerine getirilir ifadesi yönetmenliğe göre güncellenmelidir.

  Özellikle bakanlıklar arasında bu alanda ciddi farklılıklar dikkatten kaçmamaktadır. Şöyle ki Milli Eğitim Bakanlığı bu alandaki tüm talepleri yerine getirirken Emniyet Genel Müdürlüğü baba durumunu dikkate almayarak özellikle gazi aileleri içerisinde kendisi eş ve çocuklarından engelli olanlar ile malul olanları dikkate almakta Devlet Memuru olarak çalışan teşkilattan birisinin babası Gazi ise maalesef atama taleplerini yerine getirmemektedir.

   

  Toplu Konut Fonundan Faizsiz Konut Kredisi ve TOKİ Konutlarından Kurasız Yararlanma İmkânı

  Bu uygulamanın özellikle 3713 sayılı kanun ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 2330, 2566, 2453, 2629 ve 926 sayılı Kanunlar kapsamındaki görevler nedeniyle şehit olanlar ile barışta ve olağanüstü hallerde yapılan tatbikat ve manevralar sırasında bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileriyle hayatlarını kaybedenlere verildiği özellikle burada 1005 sayılı Şeref aylığı alan gazilerimizin göz ardı edildiği görülmektedir. Söz konusu uygulamadan tüm şehit ve gazi aileleri arasında ayrım yapılmadan tümüne verilmelidir. Uygulama kapsamında 2016 yılı için verilen 94.000 TL kredi bütçesi kişi başı en az 140.000 olarak güncellenerek kendilerine yakışan geniş ve ferah evlerde kalmasının yolu açılmalıdır. 94.000 TL bütçe ile daire sahibi olmaları zor gibi görünmektedir.  

   

   

  Madalya ve Berat Verilmesi Sorunu

  Defalarca gündeme getirmemize rağmen bu konuda ki ayrım yine devam etmekte olup düzenleme kapsamına bu maddenin de alınması gerekmektedir. 2933 sayılı “Madalya ve Nişanlar Kanunu” ve “TSK Personeline Devlet Övünç Madalyası Teklif Edilmesi Hakkında Yönerge” kapsamı genişletilmeli tüm şehit ve gazi ailelerine madalyaları ve beratları verilmelidir.

   

   

  Malul veya Şehit Askerin Kendisinden Sonra Silah Altına Alınacak İlk Kardeşinin Askerlik Hizmetinden Muaf Tutulması Sorunu

   

  Defalarca gündeme getirmemize rağmen bu konuda ki ayrım yine devam etmektedir. Tüm şehit ve gazi ailelerinden bu haktan yararlanmak isteyenlere bu hak verilmeli ancak asla suiistimal edilmemesi içinde gerekli sınırlandırmalar yapılmalıdır.

   

   

  Söz konusu taleplerin hayat bulması adına yazımı bir dörtlükte tamamlamak istiyorum.

   

   

  Bir değil.. binler feda olsun…

  Kurban olsun bu cennet vatana!

  Çanakkale’de, Kafkaslarda, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz gecesinde…

  Bu vatan hain(ler)e inat Can vermeye gidenlerin olacaktır…

   

  Yaşar GÜLTEN

  yasargulten@hotmail.com

   

   

25 15
378,992 kez okundu
25
15

YORUMLAR

53 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

 • resim recepsarikaya Editöre şikayet et 01 Haziran 2017 Perşembe 21:49 Issizim is ariyorum kamuda babam kibris gazisi yardimci olursaniz cok sevinirim 67 Yanıtla
 • resim C. KAYA Editöre şikayet et 21 Ocak 2017 Cumartesi 00:00 "... Muharip Gazi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir. · Malul Vazife Gazisi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir. · Malül Harp Gazisi: Tanımı yapılmalı, kimleri kapsadığı net ve belirgin olarak belirtilmelidir. ..." Önerilerini sen iyisi mi kendine saklasaydın. Çünkü ancak insanların hak ve hukukunu değil; etiketler üzerine yorum ve öneri getirmişsin... Kime ne denecekmiş de kime ne denmeyecek miş-miş... Oysa bir 2012 Yılında çıkarılan kanun vardı ki vicdanları ve hukuku al aşağı eden... "Afyon Patlaması"na endeksli bir kanun. Ve bu kanun kamuoyunun infialini bertaraf etmek adına çıkarılmıştı... Oysa aynı kategoride patlayıcılardan mağdur sayısız insan vardı ki geriye işletmediler ve alenen Anayasanın "Kimseye imtiyazlı kanun çıkarılamaz" fenomenini hiçe saydılar! Ve yine 2013 yılında aynı kanun maddesinde anılan insanlardan bir kesimine (5434/45-56) %25 artış yaparlarken sırf Rütbeli diye Şehit ve Vazife malullerine (5434/45) şükür çekin demeyi uygun görmüşlerdir... Şimdi yukarıda yazdığın bir dolu içeriğe baktım bunlarla ilgili en ufak bir değiniş yok! Öneriler kadim vicdanı ve hukuki olmalı... Öznel veya kendi değirmenine su taşıyan cinsten olmamalıdır. Burası bu kısmı bizleri ilgilendirdiği için değinmek gereği duydum. Diğer unutulduğunu düşünen insanlar da kendi sorunlarını dile getirsinler muhakkak. Yoksa ne yazıktır ki kimi insanoğlunun himmetine bırakılamayacak kadar banal değildir hakkaniyet terazisi. 51 Yanıtla
 • resim Demir mahmut Editöre şikayet et 22 Ocak 2017 Pazar 02:58 Bütün sehit haklari ayni olup tek bir metinde toplanmalidir buyltun sehitlerimiz baştacimizdir ama sivil sehitler 1 is istihdami 15 temmuz sehitlerine 2 is istihdami verildi bütün bu evlatlarin ortak amaci vatandi allahin bahşettiği bu güzel mertebede ayrim olmamali 41 Yanıtla
 • resim Turgut kaptan Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 10:50 Kıbrısta savaşmış bir muharip gazi olarak bizlere 42 yıldır özlemle beklediğimiz madalyalarımızın devletimiz tarafından hala verilmemiş olmasını merak ederek hatırlatır madalyasız gazimi olur diyede devlete sitemimi bildirmenin hakkım olduğunu düşünerek iyi günler diler saygılar sunarım 36 Yanıtla
 • resim Leyla Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 22:44 Herşey tamam da neden diğer gazilerimize verilen kamu da iş istihdamının muharip gazi çocuklarının da istifade edilmesinden bahsedilmiyor bunu dört gözle bekliyoruz lütfen sesimizi duysunlar 24 Yanıtla
 • resim Hatice Şeker şehit eşi Editöre şikayet et 05 Şubat 2017 Pazar 16:33 Şehit şehittir arkadaşım bu ne yok terör şehidi yok görev şehidi yok asayiş şehidi yok demokrasi şehidi bu ne..! Güneydoğuda trafik kazasından şehit olan terör şehidi olarak 3713 sayılı yasada ..Batıda diri diri yanarak şehit olan 5434-45 sayılı yasada vakıayı adi basit bir olay gibi karşılanıyor ki tıbben en acı çekerek ölmek diri diri yanarak ölmektir Secdede şehit olan Şehit polis memuru Halil İbrahim Şeker 5434-45 sayılı yasa kapsamındayken Hristiyan Hırant Dink 2330 sayılı yasayla daha fazla hakka sahip Tansu Aydının Budist eşi Tuanvi Aydın için özel yasa çıkartılıp vatandaşlık verilip 3713 sayılı yasayla devlet en üst düzey hakları veriyor bu vatanın öz be öz evlatlarına 5434 mülga 45-56-64 ve 2330 sayılı yasa kapsamındaki şehit aileleri gazileri ve muharrip gazilere çok görülenler veriliyor Hrant Dink'in Tuanvi Aydının hakkını arayıp Sıvasız hanelerin selvi boylu şehadete koşan kahramanlarının hakKını savunmayanlar Türk Müslüman olmak kapınızda geçerli akçe değilmi yoksa 24 Yanıtla
 • resim Mehmet salih Acar Editöre şikayet et 26 Ocak 2017 Perşembe 19:35 Muharip Gaziler unutulmasın lütfen. Muharip Gazilerde diğer gazilerle eşit tutulmalıdır. Muharip Gaziler de ülkesi için canı pahasına savaşmışlardır. Muharip Gaziler onurumuzdur gururunuzdurlar... Saygılarımla... 23 Yanıtla
 • resim İdris ygtr Editöre şikayet et 21 Temmuz 2017 Cuma 16:01 Ben bi kıbrıs gazisinin ogluyum ama bizi kayde bile almiyolar gaziler arasinda ayrimcilik yapiyolar bizim babalarimiz bu ulke icin savasti sonuçta ayrimmi olur bizde diğer gazilerinin haklarindan istiyoruz ve bunu vijdaniniza birakiyoruz 23 Yanıtla
 • resim KILIÇ2000 Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 22:00 HE KARDEŞ he bunlar senin dileklerin amin diyelim elin kafiri gavuru dediğiniz her ülkede şehit de gazide aynıdır tüm hakları aynıdır ister uyurken canından olsun ister sakat kalsın bütün hakları aynıdır yok vazife şehiti yok vazife malülü yok rütbeli yok er yok bilmem ne yoktur yıllarca yurtdışında yaşadım Avrupası abd si kanadası sadece Müslümanız elhamdürillah bizim ülkede var bu rütbelisi eri vazife malülü 15 temmuzu tırnağı kılı tüyü kardeşim kafir bile ayrım yapmazken sen kim oluyorsun asker polisi ayrım yapıyorsun herkes bu vatana canını verdi sakat kaldı naletler olsun ayrım yapana allah bela versin ayrım edene yorumumu yayınla hamit komutan delikanlı olduğunu görelim hade allaha emanet ol 20 Yanıtla
 • resim Okaliptus Bali Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 08:39 1- Patlayıcı maddelerden yaralananlar 2012 öncesi olaylar hariç 2330 sayılı kanun kapsamına alındı, ben 2010 yılında şırnakta eğitim esnasında el bombası patlaması sonucu malul oldum, ben ve benim gibi bir sürü personel bu geçiş hakkından yararlanamadı.. 2- 5434 kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler 2013 yılında verilen %25 artıştan faydalanırken sadece ama sadece rütbeli ordu ve polis vazife malülleri bu artıştan faydalanamadı. (Bunun kısa bir hesabını yapacak olursak, Ocak 2017 ayında 15 yıl hizmeti olan assubay 6. derece rütbeli ordu vazife malulü 2,066 tl maaş alırken, er vazife malulü 2600+500(mehmetçik vakfı)=3100 tl maaş alıyor).Bu arada bu %25 artıştan polis rütbeli er farketmeksizin tüm 2330 kapsamına verildi, sadece 5434 rütbeli ve polis vazife malullerine verilmedi... 3- 5434 sayılı kanun kapsamında vazife malulü olan erler kamuda istihdam edildiğinde emekli maaşları kesilmiyor. 2330 ve 3713 kapsamında olanların da kesilmiyor. Sadece ve sadece 5434 sayılı kanun kapsamında olan rütbeli ordu ve polis vazife malüllerinin kamuda çalışması halinde maaşı kesiliyor...Maaş kesintisi olmaması için işçi kadrolarına yalvar yakar 2013-2014 yıllarında atandırılan 5434 rütbeli vazife malülleri var ancak şuan eğitim durumuna göre işçi kadrosuna atanamıyoruz. Dolayısıyla kamu da istihdam edilirsek sadece bizim maaşımız kesiliyor. 17 Yanıtla
 • resim mert Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 21:38 sevgili kardeşim öncelikle seni tanımak isterim sen kimsin nenin peşindesinsen kiminen kimi eşitliyeceksim bu gurupda şehit aileleriyle malül gaz ler en madur gurulardır malül gazilerin hagi şartlarda yaşam mücadelesi verdigini ya bilmiyorsun yada bilmak isdemiyorsun böle bir olgu olamaz eşitlik gibi malül gazilerin cok büyük sorunları var şehit aile lerininde öylr önce onu cözsünler ne eşiditmiş o siz kafayı yemmiş olmanız lazım 13 Yanıtla
 • resim Celal bulut Editöre şikayet et 08 Haziran 2017 Perşembe 12:23 Kibris gazi olan babam onlara olan haklari fazla bilmemektedir sizden ricam eger iş kontenjanlari varsa benim cok ihtiyacim var uzenlr duyululur 13 Yanıtla
 • resim Niyazi Ketanci Editöre şikayet et 02 Şubat 2017 Perşembe 18:24 Gazilik gibi bir şerefli unvan bile siyasete karışıyor ya yazık.15 temmuz şehit ve gazilerimiz değerli fakat yine vatan için cesaret timsali olan gazilerimiz değerli değil mi?bu gazilik düzenlemesi şuan mecliste ise bunun için gerçekten vakıf olan komisyon oluşturulmalı.malul gaziler yarıda bırakmak zorunda kalmışlar harbi fakat muharip gazi ise sonuna kadar devam etmiştir.gerçekleri görmek ve siyasetten uzak bi tanım yapılmalı. İyi çalışmalar 12 Yanıtla
 • resim ahmet kadı Editöre şikayet et 20 Şubat 2017 Pazartesi 09:15 Ortaya bir haber atıldı haklar eşitlenecek diye gerisi yok ne oldu ne aşamada! buradaki yazarlarımız bu konunu takipçisi oluyor iseler lütfen yazdıkları haberlerin ne aşamada oldukları konusunda da bizi bilgilendirsinler lütfen. Daha önceki Başbakanımız da seçim vaadi olarak tüm vazife malullerine %25 zam vereceğiz dedi bu kadar gazi ile alay ettiler 2 sene oldu ortada bir şey yok yine aynı tiyatro... bu sefer oyu alacaklar bizden 12 Yanıtla
 • resim raziye kapan Editöre şikayet et 06 Eylül 2017 Çarşamba 09:52 Kıbrıs harekatı harp ve vazife malulu gazi geliniyim 2015 de haber geldi istihdam hakkınız var diye bizde Denizli sosyal politikalar il müdürlüğü ne başvuru yaptık ve memurluk hakkı var dediler alacağımız maaşı bile söylediler bizimde kendi işimiz yeni kurmuştuk işimizi denemek istedik ve sorduk vaktimiz varmı memurluk için dedik 45 yaşına kadar vaktin var dediler şimdi benim eşim 37 yaşında bir işimizi denemeye karar verdik ve1sene denedik olmayacağını anlayınca 2016da tekrar Denizli sosyal politikalar il müdürlüğü ne başvurduk biz memurluğa gitmek istiyoruz dedik ve bize memurluk hakkınız yoktur dediler 2015de alacağımız maaşı söyleyenler verilen hak ölmez diyenler 2016 da hakkınız yoktur diyorlar bizi çok mağdur ettiler 12 Yanıtla
 • resim Yağmur DAMLACI Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:21 Geniş ve uzun soluklu bu çalışma için teşekkürler... İnşallah bunlar gerçekleşir ... Sağolunuz Yaşar BEY 10 Yanıtla
 • resim gazi salih çetin Editöre şikayet et 25 Ocak 2017 Çarşamba 04:02 sayın gardaş larım önce şehitlik vegazilik nedemek tir onu aciz ane yazayım.Bilindiyi gibişeyit Yüce ALLAHIN övgüsüne masar olmuş bir İLahi makamdır.bunlar madiyatla ölçüsü olmayan dini vatanı bayragı ve namusu için ölen insanlara has olan bir makamdır. ama neyazıki buda malesef aya düştü neden diyecek siniz medyadan izlediyimiz haberlerde şehitlik mertebesini herşekilde kafamıza göre herbir olayın içine koyuyoruz malesef şehitlik nedemek bunun ölçüsünü Yücemevlam koymuş kuranda tarifini belirtmişyaradan..malesef laf olsun da torbada olsun hesabı kimin nasıl işine geliyorsa öyle konuşuyor.yaradan buyuruyorki kuran ve rasul size ne emrettiyse onu alın neyi emretmediyse ondan sakının yoksa günaha girersiniz bilmeden kimki rasulün söylemediyi bir söz söylerde bunu da rrasul söylemiş gibi söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın diye buyurmuş YÜCE ALLAH. gazilikte böyle dir onun için bunlara neyapsak azdır çünkü bunlar kendi düşüncesi tarafından olmayıp ALLAHIH herkula nasip etmediyi bir kutlu makamdır.. ben lafı uzatmıyacagım kutlumakamların. hiçbir zaman pahası olmaz onların eciri YÜCE mevlamdan onun için yok böyle olsun yok şöyle olsun hesabı yapılmaksızın..Adil birşekilde bütün hakları ayırmadan gayırmadan bu insanların haklarını bu ülkenin büyük ALLAH en üsdüzeydeki insanların kanuna yasaya emredib bu YüCE ALLAH makamı kazanmış herkise onu bütün memur amir den öne alıp hak ettiklerinin fazlasıyın mem mun etmesi gerekiyor çünkü bunlar nebir dernek nede bir fabrika bunlar bu aziz vatan içi ölen ve biryerlerini kaybeden cesur yürekler bu ülkeye hiç hesap yapmadan sahip çıkan lardır onun için bu ülke onları baştacı yapacakki bunları gören bütün vatan evlatları gocunmuyacaklar şehit ler makamlarını öyle seveceklerki ALLAHA diyeceklerki rabim bizi gönder de tekrar şehit olalım senin için diyecekler YÜCE rabim olmaz ben canını aldıgım birkulumu tekrar dünyaya göndermem buyuracak..onun için herkes neyaparsa adaletli yapsın bumakam kutsalbir makam onun bunun bildiyi bir şeydeyil bumakam bu ülkenin enmakamda olandanda üstün makam sagılarımla. 9 Yanıtla
 • resim Kaan güven Editöre şikayet et 25 Ocak 2017 Çarşamba 22:12 Sadece gülüyorum..sizce böyle bir şey olur mu bence olmaz sadece bizi oyalamak 8 Yanıtla
 • resim Yılmaz ERKILINÇ Editöre şikayet et 03 Şubat 2017 Cuma 12:39 Şayet; gazi = gazi olmazsa! 2330 sayılı kanunla gazi olan kişi, karşısındakine; 'terör örgütü elemanı değilsen sıkma, aksi halde 3713 sayılı kanunla verilen haklardan mahrum kalırım' demesi gerekir. 7 Yanıtla
 • resim şehit kardeşi Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 09:46 önemli olan ve büyük mağduriyet getiren sınavsız unvan değişikliği konusunu gündeme getirmenizi istiyoruz çoğumuz atandığında okullarını tamamlamadan göreve başladık hızmetli olarak ve çıkan yeni yasa da atandığı tarihi baz almaktadır .Bu durumun düzeltilmesini ve eğitim durumuna göre sınavsız unvan değişikliği getirilmesini istiyoruz .. Benim durumumda ve mağdur olan bir çok arkadaşlarımız mevcut biran önce düzeltilmesini istiyoruz ..Saygılarımla 6 Yanıtla
 • resim apturrahim Editöre şikayet et 04 Mayıs 2017 Perşembe 16:08 bu vatanı kurdarmak sanki suc oldu gibimuharip gazi hanlamı savaşci cesur vatanı icinölümeferman okuyan kişi demek neyazık ki cabuk unuduluyor 65 yaşkurubuna gözderilen hihdibar bileyok halbüki onlar bu tobrakları vatanyaban kişilerdirşeref aylıklarını bile ayırdılar biz muharip gazileri de hadırlanmasını isdiiiiyoruz sagılarımla 5 Yanıtla
 • resim Koray coskun Editöre şikayet et 08 Haziran 2017 Perşembe 20:17 yaşar bey yazdığınız bu konunun başlığı şöyle olmalı idi.GAZİLERE MASALLAR.Biz bu haberleri Çok okuduk lütfen gazilere ümit vermeyin sanki başka bir ülkede yaşıyorsunuz 5 Yanıtla
 • resim Erdoğannn Editöre şikayet et 10 Kasım 2017 Cuma 03:05 Recep Tayip Erdoğan Reis sesimizi duy ! Heryere çözüm buluyorsun bizleride sevindir ..muharip gaziler.org sitesindeki gazi hakları maddelerine bakın ! Digitürk’ten Gazilere %50 indirim diye bir madde daha koymuşlar dalga geçer gibi !!! bizim babalarımız pazarda savaşmadı adalet istiyoruz !!!!!!!!!!!! 5 Yanıtla
 • resim Mehmet Editöre şikayet et 18 Mart 2018 Pazar 08:17 Kıbrıs gazilerine 2018 ötv indiriminden yararlanabilirmi.2018ötv 5 Yanıtla
 • resim Defne gülburnu Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:27 Teşekkürler... Sorunlara yaklaşım ve çözümler çok iyi ... inşallah birileri bu yazılanları görrür 4 Yanıtla
 • resim ibrahim cosgunun51@ Editöre şikayet et 26 Ocak 2017 Perşembe 00:14 Kavramlar yerli yerinde kullanılmazsa kargasa başlar.Daha önce belirttiğim gibi her vatandas devletini,milletini,bayrağını ..sever,bunun ölçüsü olmaz.Ancak şehit-gazi olmak için devletin bir başka devlete savaş ilan etmesi veya başka bir devletin devletimze saldırması neticesinde vatan savunulurken görev alan asker,polis,sivil görevlilerin bu olayda yer almış olması gerekir.Devlet sınırları içinde veya başka bir devletin sınırları içinde devlete karşı yapılan terör saldırılarında görev alanlar görev şehidi-vazife malulü- olurlar.Sapla samanı karıştıranlar işin içinde çıkamazlar.Siyasi eskislerle görev veya ünvan yaratılmaz.Madem yeni yasa çıkarılacak bu kıstaslara tüm dünyada olduğu gibi bizde uyalım ve ülke şartlarına göre ekonomik ihtiyaçları ve şerefleri koruyalım. 4 Yanıtla
 • resim Kıbrıs gazisi Editöre şikayet et 18 Temmuz 2017 Salı 14:31 Nezaman verilecek bir bilgisi olan varmı acaba 5 yıl önce verilecek denildi hala haklarımız verilmedi 4 Yanıtla
 • resim Mustafa ATAŞ Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 13:31 Çok Güzel yazı olmuş Tebriklerrr 3 Yanıtla
 • resim Aydın erciş @Demir mahmut Editöre şikayet et 27 Haziran 2017 Salı 12:26 Yalnız burada önemli bir fark var buna dikkat etmeniz gerekir oda şu muharip gaziler vatanın düşman işgalinden fiilen kurtulması savaşını verdiler 15 Temmuz Gazileri hükümetin işgali için karşı durma hareketi gösterdiler bu ikisi farklı konu ve önemdedir. 3 Yanıtla
 • resim Derya Editöre şikayet et 07 Ekim 2017 Cumartesi 13:21 Gazi 2. İş hakkımız neden torba yasadan çıkarıldı Hani haklar eşit olacaktı Her şey yalan dolan kimse bizim aklımızla dalga geçmesin artık yeter 3 Yanıtla
 • resim Derya karkın Editöre şikayet et 03 Temmuz 2018 Salı 14:18 Benim babam da Kıbrıs Gazisi kamuda çalışacağım diye çok umutlandım Fakat babam muharip gazi olduğu için kabul etmediler neden bu ayrım yapılıyor Sonuçta babam da savaşmış �lla kolu bacağı mı kopsaydı yani bu haksızlik lütfen yasa değiştin bizde kamuda çalışma imkânına sahip olalım 3 Yanıtla
 • resim tankut sevet Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:18 Merhaba. Bahsi geçen mevzuat birleşmesi çalışmasında şehit polis çocuklarına askerlik muafiyetinin yer alıp almayacağı yönünde bir duyumunuz varsa paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim. 2 Yanıtla
 • resim Merve İSTABUL Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:28 Sonuna kadar okudum sıkılmadan ve gerçek sorunlar yansıtılmış... Birde Emekli sandığından bağlanan ödemelerde kesintilerde şehit ve gazi aileleri muaf tutulmalı? Teşekkürler 2 Yanıtla
 • resim HARUN YILDIRIM Editöre şikayet et 24 Ocak 2017 Salı 19:33 BU GAZI AYIRIMI 2007 CIKTI 10 YILDIR SECTIGIMIZ GENEL BAŞKANA RANDAVU VERILMIYOR SEBEBI NEDIR SEBEBIDE SEBEBINIDINA OYRENMEK ISTIYORUM 15 TEMMUZ OLAYDA NEDEN CUMHUR BAŞKANINA GECMIŞ OLSUN 1000 GAZIYLA SARAYA GITMEDILER O ZAMAN GENEL BAŞKANIMIZDADIR SORUN HUKUMETTE DEYILDIR ... 2 Yanıtla
 • resim serhat Editöre şikayet et 22 Mart 2017 Çarşamba 20:41 Merhaba istiklal gazisi torunlari 've yakinlari icin is basvurusu 've sartlari hakkinda yardimlarinizi Rica ediyorum.simdiden tesekkurler. 2 Yanıtla
 • resim Taner Editöre şikayet et 24 Ekim 2017 Salı 13:24 Arkadaslar aile sosyal politakalar bakanlığı sitesine sesimizi duyurmamız lazım oraya meail attın 2 Yanıtla
 • resim BEKİRÇAM Editöre şikayet et 23 Kasım 2017 Perşembe 15:15 merhabalar güzel ülkemizin güzel madurları. Babam kıbrıs muharıp gazısı.bu vatana hainlik yapmıs kişiler haburdan gırıp bizim yararlanamadıgımız haklardan yararlandılar.ama biz gazi cocukları olarak hiç bir haktan yararlanamıyoruz.biz sehit yakınlarının yararlandıgı kamuda memur olarak calısmak istiyoruz. 2 Yanıtla
 • resim Derya dilek Editöre şikayet et 11 Aralık 2017 Pazartesi 12:45 Bu haberin üzerinden neredeyse 1yıl geçti şuan torba yasada mecliste neden haklar eşitlenmiyor neden GAZİ 2.İŞ HAKKIMIZ ORTADA YOK SORARIM SİZLERE sürekli umutlandırılıp ortada bırakılmak ne demek biliyormusunuz bize kim sahip çıkacak neden kimse hakkımızı meclise taşımıyor biz bu kadar mı yük olduk herkesin taşeron da dahil yüzü gülerken gaziler neden boynu bükük sorarım sizlere hadi biri çıkıp da cevap versin yeter Allah aşkına yeter ya 2 Yanıtla
 • resim Recep sarikaya Editöre şikayet et 17 Ocak 2018 Çarşamba 01:28 Babam kibris gazisi ama ben issizim rica etsem bana bir is imkani 2 Yanıtla
 • resim zeki kuvvetli Editöre şikayet et 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:43 yaşar bey yaptığiniz mucadaleye başarılar dılerm ama bızeri gazı olarak tanımıyorar 15temuz olduktan sonra bızler kaybolduk bırde sılah ruhsatı almamız ıcin 15 temuz gazışı olmamız lazı tşkler ederım 2 Yanıtla
 • resim Fırat DEMİR Editöre şikayet et 03 Ağustos 2018 Cuma 23:58 Devleti için savaşmış olan gazilerin şeref madalyasını bile para karşılığı devletten alması ne kadar trajı komik bir durum. vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için ailelerini; sevdiklerini bırakıp savaşa katılan gazilere verilen haklar ; diğer gazilerle farklı olan bir maaş , ücretsiz şehir içi otobüs hakkı (otobüs şöförleriyle her defasında tartışarak kullanılan) vb. haklar dır. Verilen haklardan rahatsız değiliz ama eşitsiz likten rahatsısız. En azından bir istihdam hakkı verilmesi gerektigini düşünüyorum. Gazi gazi dir gazinin terörle mücadele , kore , kıbrıs, 15 temmuz gibi ayrımı olmaması lazım eşit haklar verilmesi lazım. ör. polislik alımları başladı gazi çocuklarına ek puan verilecegi söylendi başvuru yaptım kabul edilmedi. emniyeti aradım terörle mücadele gazisi olmanız lazım dendi. Babam kıbrıs gazisi terörle mücadele etmedide kendi askerlerimizlenmi mücadele etti çok saçma ama sesimizi duyan yok. saygılarımla... 2 Yanıtla
 • resim Ahmet TANSEVER Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:27 Harikasın Yaşar Bey Harika... Bakanlık inşallah bunları da okur ve gerçek sorunları öğrenir 1 Yanıtla
 • resim Ebubekir KORKMAZ Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:29 Kalemine, yüreğine sağlık Yaşar beyİnşallah gerçekleşir bunlar 1 Yanıtla
 • resim Ahmet yurdakul Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 10:11 Teşekkürler başkan teşekkürler.... Ne güzelde yazmışsın sağol 1 Yanıtla
 • resim esin balıbey Editöre şikayet et 23 Ocak 2017 Pazartesi 10:11 kaleminize sağlık yaşar gülten bey inş. gerçek olur 1 Yanıtla
 • resim Kamuran BAYKAL Editöre şikayet et 25 Şubat 2017 Cumartesi 14:24 Ben bir sivil şehit oğlu olarak şehitlik haklarında herkesin eşit haklardan yararlanması gerekir diyorum benim babam görevli değildi ama en az bir görevli kadar vatanı sevme duygusu ve sahiplenmesi vardı ama ne yazık ki çok kalleş bir terör pususunda şehit oldu görevli olup olmaması hiç önemli değil umarım tüm şehitlerin hakları eşitlenir 1 Yanıtla
 • resim birisi Editöre şikayet et 11 Haziran 2017 Pazar 12:04 sonuc ? kocaman hic siz bu hakların verilecegine inanıyormusunuz ben inanmnıyorum 1 Yanıtla
 • resim Osman pinarci Editöre şikayet et 02 Temmuz 2017 Pazar 19:37 Gelismelerden haberdar olan var mi ne ne asamada 1 Yanıtla
 • resim Tanerrasim Editöre şikayet et 19 Eylül 2017 Salı 19:29 Gündem yaratmak için yazılmış ikinci iş hakkı verilmeyecek herkesin bilgisi olsun 1 Yanıtla
 • resim mehmet canöz Editöre şikayet et 04 Aralık 2017 Pazartesi 21:33 kıbrıs gazileri 64 kadar yaşına gelmiş muharip gazileri devltin sırtında kambur olarak görüyorlar yunanistan bizim önümüzde kaçanlara ne haklar tanımış oraya baksınlar.seçim yaklaşıyor kerhan tanıyabilirler bugüne kadar oy verdim dahada vermem. 1 Yanıtla
 • resim Ersan KARAKUŞ @Leyla Editöre şikayet et 31 Mayıs 2018 Perşembe 16:22 Muharip gazi çocuklarına devlet memurluğu verilmesi için MHP genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli startı vermiştir. 24 haziran seçimlerinde Sayın Bahçeli başkanımızı desteklersek Kıbrıs gazisi çocuklarınada devlet memuru istihdam ı sağlanacaktır. 0 Yanıtla
 • resim Derya karkın Editöre şikayet et 03 Temmuz 2018 Salı 14:18 Benim babam da Kıbrıs Gazisi kamuda çalışacağım diye çok umutlandım Fakat babam muharip gazi olduğu için kabul etmediler neden bu ayrım yapılıyor Sonuçta babam da savaşmış �lla kolu bacağı mı kopsaydı yani bu haksızlik lütfen yasa değiştin bizde kamuda çalışma imkânına sahip olalım 0 Yanıtla
 • resim KOMANDO Editöre şikayet et 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:07 Şehit,Gazi kavramları iyi incelenerek gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar ve kanunlar,haklar nasıl yürütülüyor örnekleme yapılmalı.Bence Hakları kategorilere ayırmak daha adil olur.Çatışma ve mayına basma gibi malulluklerin diğer vazife malullerinden bir farkı olmalı,hiç elma ile armut aynı sepete konurmu? Tabiyki Vazife malullleri mağdur edilmesin ancak Hakkaniyet diye bişey var bu da unutulmamalı. 0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Diğer Yaşar GÜLTEN Yazıları
BİZİ TAKİP EDİN
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
 • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2020 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -