Unvanını Alamayan Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakınları

Unvanını Alamayan Gazi, Gazi Yakını ve Şehit Yakınları

İçişleri Bakanlığı tarafından 2014 Yılı öncesi atamaları unvanlarına göre yapılmayan ve çıkarılmayan Kanunlarda da yer bulamayan unutulan Gazi, Gazi yakını ve Şehit yakınlarının mağduriyetine kulak verin.

Bu metni her yere ulaştıralım sesimizi duyuralım.

“3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununa istinaden İçişleri Bakanlığınca DHMİ Genel Müdürlüğü emrine 18.05.2009 tarihinde Elektrik Teknikeri diplomamı verdiğim halde Memur olarak atamam yapılmıştır. Teknik kadromun verilmesi için Kurumuma vermiş olduğum dilekçem olumsuz değerlendirilmiştir. Bakanlar Kurulunun 07.11.2016 tarih ve 2016/9507 sayılı Kararı ile çıkarılan yönetmeliğin ilgili maddesinde (geçici 3.madde) “… Başbakanlık tarafından…” ifadesi nedeniyle düzenlemenin sadece DPB tarafından yapılan atamaları kapsadığı, İçişleri Bakanlığınca 2014 yılı öncesi ataması yapılanları kapsamadığından ben ve benim gibiler teknik kadrolarımızı alamamaktayız. Mağduriyetimizin giderilmesi için konunun Makamlarınızca değerlendirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim. “

http://www.gazihaber.com adresinden 25 Ağustos 2019, 18:42 tarihinde yazdırılmıştır.